Sunday, June 1, 2014

kasi settle

ya! dalam hidup ini mana ada yang tidak bersimpul berselirat..

kita manusia yang harus kasi settle.

No comments:

Post a Comment