Saturday, February 14, 2015

Hero Hero

Kita punya dua mata satu ruang kotak fikiran yang simpan kenangan yang buat kau kadang kala peran mahu jadi pahlawan. (ini khas buat Hero Hero) 

No comments:

Post a Comment